okt 01
2022

Aftener mærket med (B) er specielt velegnede til uopfordret at tage nogle billeder/billedfiler med, som man gerne vil høre andres mening om. Navnet i parentes er den ansvarlige for aftenens arrangement.
 

6.10. Billedkritik
En aften med saglig og seriøs billedkritik. Hvert medlem medbringer 4 billeder på en USB-nøgle. Billedkritikken foregår i plenum og billederne vises i 4K opløsning (3840x2160) på vores projektor. (Poul Chr.)

8.-9.10. SDF Stjernetræf i Skjern.
Læs mere her på SDF´s hjemmeside.

13.10. Aflevering 4. runde
Der afleveres papirbilleder til klubkonkurrencens 4. runde. Dommeren er fotograf Peter C. Normann.
Husk at uploade digitale filer af dine billeder til billedsekretæren senest tirsdag før afleveringen. Billedfilerne anvendes kun til visning i klublokalerne ved aflevering og dommergennemgang. Dommeren får kun tilsendt papirbillederne. Vi gennemgår de indleverede billeder til klubkonkurrencen, som vises digitalt. (Niels Erik)

20.10. Billeder fra Portugal og Berlin
Kåre viser billeder fra Portugal og Niels viser billeder fra Berlin. (Niels)

27.10. Besøg af Jens Jakobsson
Vi får besøg af Jens Jakobsson, den nykårede vinder af Den Nationale 2022. Jens viser et udvalg af sine billeder og fortæller om sin tilgang til fotografiet. (Poul Chr.)

3.11. Dyst med Østfyns Fotoklub
Vi er inviteret til Nyborg til dyst med Østfyns Fotoklub. Dysten går også under betegnelsen ”Den uretfærdige”. Hver klub stiller med 32 papirbilleder, som stilles op mod hinanden 2 og 2. En dommer vælger det bedste, som går videre i konkurrencen. Til slut er kun det vindende billede tilbage. Medbring 4-5 papirbilleder. Vi mødes kl. 19.30 ved Østfyns Fotoklubs lokaler, Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. (Poul Chr.)

10.11. Resultat 4. runde
Dommer Peter C. Normann gennemgår sin bedømmelse af klubkonkurrencens 4. runde, som er årets sidste og afgørende runde. (Niels-Erik)

17.11. Fotografer, der inspirerer mig
Medbring fotobøger eller digitale billedfiler fra en fotograf, der inspirerer dig. (Kåre)

25.11. Afslutning
Vi holder sammenskudsgilde i klublokalerne med start kl. 18.30. Hver deltager medbringer én ret, som fastlægges ved tilmeldingen, senest 17.11. til formanden. I løbet af aftenen kårer vi årets klubmestre og afholder den traditionsrige auktion. Auktionen begrænses til nutidige fotoartikler og andre relevante genstande/ydelser. Arrangementet er kun for klubmedlemmer.

Inden spisning indsamler vi bidrag til konkurrencen ”Årets billede 2022”. Tag dit bedste billede fra 2022 med. Der må kun afleveres et billede pr. autor. Ud over den sædvanlige størrelse 30x40, er der ingen begrænsninger. Dommer er ikke fastlagt endnu. (Poul Chr.)