jan 01
2023

Regler for aflevering af billeder til OFA's temakonkurrence.

• Temakonkurrencen afholdes over 2 runder i et kalenderår, én runde i hvert halvår.

• Der må afleveres max. 2 papirbilleder i hver runde, frit valg imellem kategorierne Monochrome og Farve.

• Billeder må ikke være monteret og må være max. 20cm. x 30 cm. (Eller i A4 format)

• Bedømmelsen sker af OFA's egne medlemmer, alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

• Der må afgives point fra 0 - 10 på alle billeder, undtagen ens eget.

• Pointene for hvert billede tælles sammen efter pointgivningen og deles med antallet af dommere for at finde gennemsnittet.

• Hvis autor har afleveret mere end ét billede, er det kun det højest placerede der tæller med i konkurrencen.

• Efter årets 2. temakonkurrence lægges gennemsnittet fra de 2 runder sammen for hver autor. De tre højest placerede autorer præmieres med medalje.

• Ved en eventuel lav deltagelse uddeles medaljerne efter samme fordelingsnøgle som i klubkonkurrencen.

• I temakonkurrencen gælder ligeledes punktet f) Rettigheder og pligter, som beskrevet under Regler for klubkonkurrencen.