jan 01
2023

Regler for aflevering af billeder til OFA's klubkonkurrence.

• Klubkonkurrencens afvikling
• Afleveringsregler
• BedømmelseRevideret maj 2013


Konkurrencens afvikling:

Klubkonkurrencen afholdes hvert år og går over fire runder i monokrom (MP) og farvepapir (CP). Ethvert medlem, der ikke er i restance, kan deltage. Deltagelsen er gratis.

En uge før afleveringen forbedømmes medlemmernes påtænkte afleveringer. På afleveringsaftenen kan de indleverede billeder gennemgås.

Til hver runde vælger bestyrelsen en eller flere eksterne dommere, som fordeler points efter de retningslinier, der er afstukket under bedømmelse. Points og kommentarer præsenteres om dette er muligt personligt af dommeren, ellers indtalt på bånd eller på skrift. Billedsekretæren fører protokol over afleverede billeder og opnåede points.

Pointtallet for alle billeder i MP og CP tæller for hver autor videre i klubmester­skabet. Efter 4. runde fratrækkes det laveste opnåede point for et billede i årets løb.

Klubmester i den enkelte kategori er den autor, som sammenlagt har opnået flest points i de fire runder. Ved pointlighed ses først på opnået antal diplomer, dernæst på højst placerede enkeltbillede. Ved fortsat lighed kåres flere klubmestre.

Der uddeles glas/plaketter med inskription for 1., 2., og 3. pladsen i hver kategori. Ved lavt deltagerantal uddeles der ikke fuldt sæt.
Ved 5-6 deltagere der gennemfører samtlige runder uddeles kun guld og sølv.
Ved 3-4 deltagere der gennemfører samtlige runder uddeles kun guld
Ved 0-2 deltagere der gennemfører samtlige runder uddeles der ikke glas/plakette.Afleveringsregler:

a) Billedkategori

MONOKROME PAPIRBILLEDER (MP)
1. Rene sort/hvid billeder
2. Totaltonede, f.eks. bruntonede, blåtonede billeder etc.

FARVEPAPIRBILLEDER (CP)
Herunder indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med een partiel farvetone samt øvrige billeder der ikke kan regnes for monokrome.

b) Billedantal
Hver autor kan højest deltage med 2 billeder i MP og CP. Der kan indleveres serier. En serie må bestå af 3-8 billeder og regnes for ét billede.

c) Motivvalg
Emnet for den enkelte runde kan være frit eller bundet efter bestyrelsens afgørelse. Billedsekretæren afgør hvorvidt et billede falder inden for et bundet emne.

Ikke præmierede billeder må deltage 2 gange i konkurrencen. Denne begrænsning gælder også på tværs af de to kategorier MP/CP. Der må dog maks. afleveres en ”genganger” i hver kategori.

Som "nyt billede" anerkendes dog også gengivelser fra tidligere anvendt råmateriale, hvor autor gennem sit videre arbejde med billedet har tilført det en væsentlig ny oplevelsesværdi (teknisk kvalitetsforbedring er ikke nok).

Det forventes at autor selv holder justits med reglernes overholdelse. Er du i tvivl, så vis inden præsentationen i klubben billedet til billedsekretæren, der som den eneste kan diskvalificere et billede.

d) Billedstørrelse
Papirbilleder: max. 30 x 40 cm incl. montering.

e) Montering
Papirbilleder: Skal monteres på let støttekarton/passepartout, max. samlet tykkelse 3 mm.

f) Rettigheder og pligter
Autor er selv ansvarlig for billedernes juridiske indhold.

OFA kan vederlagsfrit offentliggøre billeder fra konkurrencen i klubblad, på hjemmeside og i årbog. Billeder der ikke må offentliggøres disse steder kan ikke deltage i konkurrencen.

Billeder som opnår 1. 2. og 3. plads inddrages til klubbens arkiv. Hvis originalen har særlig værdi, er unik som f.eks. et håndkoloreret billede, kan den erstattes af en vellignende kopi.

g) Mærkning
Før aflevering til billedsekretæren skal billederne være mærket ifølge gældende regler. Billedsekretæren sender disse ud på mail, umiddelbart før hver runde.Bedømmelse:
Alle billeder kommenteres og tildeles points:

19-20 points: Billeder i særklasse
15-18 points: Fremragende billeder
11-14 points: Gode billeder
06-10 points: Hæderlige billeder
01-05 points: Svage billeder

Diplom uddeles for første-, anden- og trediepladsen i hver kategori uanset pointtal. Derudover kan hver dommer efter eget skøn uddele et dommerdiplom på tværs af kategorierne.

Pointgivning og kommentarer skal afspejle dommerens personlige oplevelse af billedet som helhed. Hvilke kvalitetskriterier der lægges til grund, er - en vis fairness indforstået - helt op til dommeren.