jan 01
2023

En kort gennemgang af Odense Fotografiske Amatørklubs aktiviteter.

Odense Fotografiske Amatørklub (OFA) blev stiftet i år 1900 og er tilsluttet SDF og FIAP.

OFA holder klubaften hver torsdag aften kl. 19.30 (Undtaget er sommer- og juleferie - se nærmere i programmet) i klublokalerne her:

Skibhuscentret
Marienlund Hovedgård
Skibhusvej 270
5000 Odense C

OFA har til formål at fremme og videreføre interessen hos alle med interesse for fotografi. I bestræbelserne på dette mødes vi hver uge med forskellige ting på programmet. Vi sender selvfølgelig billeder til Den Nationale, Fælles Fynske Fotoudstilling og andre konkurrencer.
Alm. kontingent 335 kr. pr. halvår eller 650 kr. pr. år. Ungdomskontingent (under 25 år) halv pris.

Men hvad laver de så i OFA hver torsdag efter kl. 19.30?

En lettere omskrivning af en gammel revyvise; men det kunne måske være interessant at vide.

Det kan være lidt svært at beskrive en traditionel klubaften for den findes måske slet ikke. Det nemmeste er nok at se programmet her på siden. Der vil du se, at vi bl.a. afholder en årlig klubkonkurrence som løber over 4 omgange. Her sender vi billederne ud til andre fotoklubber, fotografer eller f.eks. billedskabende kunstnere, som så bedømmer vores billeder og fremlægger deres synspunkter i klubben. Vi er også selv dommere, i "Temakonkurrencen" som løber over 2 runder på et år. Her bedømmer vi selv de indleverede billeder efter et sindrigt system, som er med til at sikre retfærdighed, når vinderen skal kåres ved årets udgang.

Men det skal ikke være konkurrencer det hele. Derfor tager vi på fototure rundt på Fyn eller i det øvrige Danmark. Det sker i samarbejde med klubbens medlemmer, som er med til at foreslå, hvor vi skal tage hen. Vi arrangerer også fælleskørsel til udstillinger eller arrangementer, hvis der er tilslutning til det.

Teknikken skal vi heller ikke glemme. På vores fototure er der ofte et emne, som bliver belyst inden vi går i gang med fotograferingen. I klublokalerne arrangerer vi, mindst en gang i kvartalet, en eller anden form for "teknikaften". Det kan være brugen af filtre, gennemgang af forskellige redigeringsprogrammer eller hvordan man bruger et flashanlæg, der bliver belyst.

Vi udstiller meget gerne vores billeder, så de ikke bare bliver inden for klubbens 4 vægge. Jævnligt udstiller vi vores billeder på biblioteker og på skoler eller i private virksomheder.

I klubben får vi også besøg af andre fotografer eller billedskabende kunstnere, som fortæller om deres virke og viser deres billeder til os. Det er ofte en stor inspiration til at komme videre med ens egne billeder.

Skulle du have fået lyst til at være med, så tryk her for at se hvordan du bliver medlem.