Generalforsamling i OFA


Det er ifølge vedtægterne blevet tid til at afholde den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen som ses herunder, er tidligere rundsendt til medlemmerne pr. mail.

Indkaldelse til generalforsamling i Odense Fotografiske Amatørklub
Hermed indkaldes til generalforsamling i OFA torsdag den 21. februar 2019, kl. 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen.
        a) valg af to bestyrelsesmedlemmer lige år.
        b) valg af tre bestyrelsesmedlemmer ulige år.
6. Valg af to suppleanter og en revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

På valg er:
Jørgen Jørgensen (modtager genvalg)
Poul Christian Jensen (modtager genvalg)
Ole Bøgelund (modtager ikke genvalg)

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen (kan sendes pr. mail)
På generalforsamlingen skal der vedtages tilpasninger i vedtægterne og kontingent, således at vi kan tilpasse os den nye kontingentstruktur i SDF, der træder i kraft den 1.7.2019.
Efter generalforsamlingen giver klubben lidt ost, rødvin og øl mens vi snakker og det kommende års aktiviteter og gør status over det forgangne. Gode idéer er altid velkomne.

Medlemmer af OFA kan downloade referat fra generalforsamlingen i 2018 i medlemsområdet her på hjemmesiden.

Her finder du vedtægterne for OFA.

Den Uretfærdige

...sidste år ved samme tid sluttede vi en artikel med denne ordlyd:

"Vi takker Østfyns Fotoklub for besøget og håber, at vi må komme til Nyborg til næste år, så vi kan forsvare titlen :-)"

Vi fik en invitation fra Østfyns Fotoklub, men på grund af udfordringer med lokaler, bad de os om at lægge vores klublokaler til igen. Det gør vi selvfølgelig gerne :-)
Om det så er vores lokaler der gør det, skal være usagt, men resultatet faldt ud ligesom sidste år. De 2 sidste billeder der var tilbage efter udskillelsesløbet var også i år OFA´s. Nemlig Niels Holmgårds interessante billede af skolebørn i en lang cykelslange i en skolegård og Jens Groths fine, meget rustikke bro i en sø, med masser af tåge. Begge billeder har faktisk tidligere fået dommerdiplomer i vores klubkonkurrencer. Så det var en stærk pulje af billeder som dommeren Carlo Pedersen skulle tage stilling til. Det var desuden interessant at se, at de to billeder som Carlo stod med til sidst, også var langt uden for hans komfortzone. Der, hvor vi kender Carlo bedst, er jo med hans billeder af mennesker i sort/hvid og allerhelst i kvadratisk format. Enden på det hele blev, at Carlo valgte cykelbørnene som det billede han syntes bedst om, så lidt mennesker var der på vinderbilledet.

Billedet herover er taget af Nicolai Godvin, med det bedste kamera han havde på sig: en smartphone.

 

Blandt de 6 billeder, der deltog i konkurrencen om denne måneds coverbillede på vores Facebookgruppe, valgte de besøgende dette billede, der er skudt af vores egen Aiki.

Nu er det så tid til at finde det billede der skal pryde gruppen i hele april måned. Aiki valgte "Trekanter" som tema, så det er med at finde kameraet frem og ud at lede efter trekanter, sneen er så småt på vej væk i den kommende uge, det burde gøre mulighederne lidt større :-) Du behøver ikke være medlem af OFA for at deltage, konkurrencen er åben for alle...

Når du så har fundet dit bedste billede med trekanter, skal du bare uploade det til dette album på Facebook, for at deltage:

Coverbillede april 2018