Klubkonkurrencen i grove træk

At gennemføre en fotokonkurrence som alle OFA´s medlemmer kan deltage i, er ikke en helt simpel ting.
Her viser vi strukturen i gennemførelsen.

Aflevering af billeder

1. Aflevering af billeder

Medlemmernes billeder afleveres på en klubaften. De skal være monteret på støttekarton / passe partout og være maks. 40 x 30 cm. Samme aften ser vi billederne på klubbens projektor. Filer til dette brug skal sendes rettidigt til Billedsekretæren. Under visningen er ordet frit til kommentarer.

2. Billederne sendes til dommeren

OFA´s billedsekretær registrerer nu billederne og giver dem hver især et unikt nummer. De sendes derefter sammen med retningslinjer til den valgte dommer.

3. Dommeren bedømmer vores billeder

I fred og ro har dommeren nu et par uger til at se og vurdere billederne. Efter de retningslinjer der blev sendt med, giver han/hun billederne point og placerer dem i en rækkefølge. I hver kategori skal de 3 bedste billeder vælges og derudover kan dommeren give et billede et diplom.

4. Dommergennemgang i klubben

Dommeren kommer på besøg i klubben og giver sine kommentarer til os. Billederne vises samtidig, så vi kan få sammenhængen. Ofte sluttes aftenen af med, at dommeren viser nogle af sine egne billeder.

5. Resultatet lægges på hjemmesiden

Til sidst lægges en lille beretning om dommerens besøg her på hjemmesiden. De øverst placerede billeder vises sammen med point og den aktuelle rækkefølge i konkurrencen.
Klubkonkurrencen Artikel antal:  6
Temakonkurrencen Artikel antal:  2
Årets billede Artikel antal:  2
Arkiv Artikel antal:  4
Her kan du se vinderbillederne fra tidligere år som en "flipbook". For at se bøgerne i fuldskærmstilstand skal du blot trykke på de tre prikker i nederste højre hjørne eller højreklikke og derefter vælge "Fullscreen"